Wymagane kwalifikacje: studia wyższe (magisterskie lub licencjackie) na kierunku nauczanie wczesnoszkolne, pedagogika lub ukończony inny kierunek przygotowujący do pracy nauczyciela, ewentualnie studia wyższe na innym kierunku i uprawnienia pedagogiczne, studia podyplomowe lub kurs pedagogiczny, lub kwalifikacyjny w zakresie nauczania. Doświadczenie w pracy na rzecz innej szkoły uzupełniającej mile widziane.
Zainteresowane osoby proszone są o przysłanie swojego CV oraz Listu motywacyjnego w języku polskim wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych na email placówki:
modrzejewska@polska-szkola.com mob: 0784 9831 135

Ogłoszenie nie jest skierowane do osób mieszkających na terenie Polski.

Dziękujemy
Dyrekcja Szkoły

S

zanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że nasza placówka podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” otrzymała od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP wsparcie finansowe z przeznaczeniem na prowadzenie działalności polskiej szkoły.
Polskie szkoły uzupełniające na Wyspach Brytyjskich mogły starać się o częściowe wsparcie na rzecz wynajmu pomieszczeń, ubezpieczenia, pomocy dydaktycznych i otrzymać kwotę, która zgodnie z regulaminem średnio wynosiła 15 tysięcy PLN dla szkoły, na cały rok 2015. Warunkiem otrzymania wsparcia było m.in. zarejestrowanie szkoły zgodnie z prawem brytyjskim oraz nadanie jej niedochodowej formy działalności, a także posiadanie i złożenie odpowiedniej oraz wymaganej przez Stowarzyszenie dokumentacji. Placówka Mission Polish School (PSPO im. Heleny Modrzejewskiej) takie warunki spełniała. Szkoły otrzymały częściowe wsparcie za okazaniem rachunków i dowodów ponoszonych kosztów. Zgodnie z przeznaczeniem, fundusze zostały przeznaczone i spożytkowane na działalność polskiej szkoły.

Dyrekcja Szkoły

Witamy Serdecznie w Polskiej Szkole na Hanwell

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Witamy Was serdecznie w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej i zapraszamy do wzajemnej współpracy, której nadrzędnym celem jest edukacja dzieci w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, oraz poszerzanie pojęcia polskości wśród nas – Polaków żyjących na emigracji.

To od nas – założycieli placówki, Rady Pedagogicznej, ale także i od Was, rodziców i uczniów – tak wiele zależy, jaka będzie nasza szkoła. Czy ją polubicie, czy będziecie z ochotą uczestniczyli w cosobotnich zajęciach i czy swoją pracą oraz zaangażowaniem będziecie budowali jej pozytywny wizerunek wśród innych szkół sobotnich na Wyspach.

Mimo że wiele szkół trwa w tradycji już od ponad połowy wieku, należy pamiętać, że kiedyś w tych szkołach rozpoczęła się dla niewielkiej liczby dzieci pierwsza lekcja języka polskiego… Już 13 września, w naszej szkole zadzwoni kolejny dzwonek, wzywając uczniów na lekcje, ale i zapraszając na wielką przygodę…

Szanowni Rodzice prosimy o zapisywanie się do szkolnego newslettera.

Poszukujemy wolontariuszy - asystentów nauczycieli.

Oferty prośimy wysyłać na adres modrzejewska@polska-szkola.com Każda osoba po odbyciu wolontariatu otrzyma certyfikat.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę

 • Placówka znajduje się blisko Państwa miejsca zamieszkania, prowadzi zajęcia dla dzieci, a także lekcje języka angielskiego dla rodziców. Odbywają się w niej spotkania i wydarzenia, których gośćmi są znane postacie w środowisku brytyjskiej Polonii.
 • Oferujemy cykl zajęć pozalekcyjnych dla naszych uczniów. Nasi uczniowie uczą się poprzez zabawę. Specjalnie dla nich zorganizowaliśmy lekcje nauki gry w szachy, a także śpiewu, tańca, piłki nożnej, religii oraz zajęcia z zakresu rozwijania ich talentów plastycznych. Pod naszymi „skrzydłami” swoje umiejętności rozwijają przyszli szachiści, piłkarze, muzycy... Mając na względzie fakt, że szachy to zajęcia oddziaływające na różne sfery rozwoju dziecka w naszej szkole dzieci zabawę z szachami mogą już rozpocząć w wieku 3-4 lat. Szachy prowadzą do wszechstronnego rozwoju osobowości, udoskonalenia charakteru, przyswojenia pozytywnych nawyków postrzegania otaczającego nas świata oraz lepszej kontroli własnych zachowań. Prowadzimy cosobotnią akcję czytania dzieciom: „Czytanie w sobotni poranek”, w ramach której uczniowie mogą przynosić do szkoły swoje ulubione książki, które czytane są w sobotnie poranki.
 • Szkoła znajduje się w rejestrze szkół uzupełniających Polskiej Macierzy Szkolnej.
 • Cała kadra szkolna, również asystenci to doświadczeni w pracy z dziećmi profesjonaliści, z obowiązkowym wyższym wykształceniem, przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa pracy z dziećmi i młodzieżą, posiadający obowiązkowe certyfikaty CRB Check oraz Child Protection.
 • Dbamy o regularne i profesjonalne szkolenie wszystkich pracowników, którzy uczestniczą w konferencjach organizowanych przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie oraz PMS.
 • Realizujemy program nauczania dla szkół polonijnych. Realizując nauczanie wczesnoszkolne, a także nauczanie języka polskiego jako języka drugiego, historii, geografii i religii, korzystamy z podręczników dla szkół polonijnych, na których swoją edukację opiera ponad 90% szkół sobotnich na Wyspach Brytyjskich. Edukacja w placówce jest również zgodna z projektem ORPEG-u „Włącz Polskę!”, przeznaczonym dla dzieci polskich uczących się za granicą.
 • Wydajemy świadectwa, które są uznawane przez dyrektorów szkół w kraju.
 • Uczniowie szkoły biorą udział w konkursach i wydarzeniach szkolnych oraz pozaszkolnych, organizowanych przez instytucje polonijne: Festiwal Poezji „Wierszowisko”, Wesoły Dzień Dziecka Laxton Hall, konkursy organizowane przez prasę polonijną.
 • Prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży, od przedszkola do matury... Przygotowujemy uczniów do egzaminów na poziomie GCSE oraz A-Level.
 • Tylko u nas odnajdą Państwo cykl publikacji na temat aktualności z życia edukacji polonijnej, a także innych szkół sobotnich.
 • W ramach zajęć dodatkowych nasi uczniowie realizują materiał obowiązujący na egzaminach przygotowawczych do Pierwszej Komunii Świętej. Wychodzimy na przeciw zapracowanym rodzicom – Państwa dzieci zostaną przygotowane do egzaminu w szkole pod czujnym okiem pedagoga, a Dyrekcja Szkoły w kwietniu wyda Państwu zaświadczenie, że uczeń uczęszczał na zajęcia religii w szkole.

Wiadomości szkolne

Nasi partnerzy